Styrelsen

Ordförande: Tove Palm                             ordf.sbkk@hotmail.com, 0701467533
Vice ordförande: Björn Ohlson
Sekreterare: Maria Aniansson                maria.sbkk@telia.com
Kassör: Ewa Aniansson                           kassorsbkk@gmail.com, 

Ledamot:         Susanne Funesjö                        
Suppleant(1): Martina Sundqvist
Suppleant(2): Linnea Ottosson

Revisor: Joakim Petersson
Revisorsuppleant: Dennis Eriksson

Valberedning
Sammankallande: Stina Thorell 
Ledamot:  Håkan Gustavsson
Ledamot: Hilda Berkeby

Utbildningsansvarig: Tove Palm
Webmaster: Styrelsen
Viltspår/Eftersöksansvarig: Håkan Gustavsson
Jaktapporteringsansvarig: Maria Aniansson
Planansvarig: Styrelsen
Festchef: Håkan Gustavsson
Agilityansvarig: Åsa Rosell & Sussanne Funesjö
PR: Styrelsen
Nyhetsbrev: Tove Palm
Ansvarig utgivare: Tove Palm
Lotteri-ansvarig: Björn Ohlson & Tove Palm

Om ni har något som ni vill att vi tar upp på styrelsemötet så skicka ett mail till styrelsen@sbkk.org så tar vi upp det vid nästkommande möte.

 

Kommentarer inaktiverade.