Ny medlem

Hur blir jag ny medlem?
Maila namn, adress, telnr och personnr till kassören
kassorsbkk@gmail.com

Betala in medlemsavgift på SBKK bankgiro: 5772-5194
Glöm inte ange namn.

Medlemsavgift i SBKK
helbetalande medlem: 200:-
familjemedlem: 50 :-
ungdom under 18 år: 100 :-

För deltagande i kurs och övrig verksamhet på planen gäller medlemskap i
SBKK – Strandabygdens Kennelklubb om inget annat anges.
Individanpassad kursverksamhet med erfarna instruktörer.
SBKK eftersträvar att erbjuda sina medlemmar att få gå de kurser som de önskar.
Möjligheten till att få gå kurs styrs dock av antalet aktiva instruktörer och det finns därför ingen garanti för att komma med på kurs.

Kommentarer inaktiverade.